VIDEOKURSUS: EVE PLIIT (2021)


KIRJELDUS

KASUTATUD MATERJALID JA INSTRUMENDID

BETOON ALUSE RAJAMINE

SEGU VALMISTAMINE

PLIIDIGA ALUSTAMINE