VIDEOKURSUS: EVE SOEMUUR (2021)


KIRJELDUS

KASUTATUD MATERJALID JA INSTRUMENDID

BETOON ALUSE RAJAMINE

SEGU VALMISTAMINE

SOEMÜÜRIGA ALUSTAMINE