VIDEOKURSUS: LEA PLIIT (2020)


ÜLDINFO. KIRJELDUS.

MATERJALID JA INSTRUMENDID.

BETOON ALUSE RAJAMINE.

SEGU VALMISTAMINE.

ESIMESTE RIDADE LADUMINE.

T-TALAL SILDAMINE.

DAATUMI KIVI TEGEMINE JA PAIGALDUS..

UKSE KOHA VORMISTAMINE KEHANDIS.

LÕIKEKIVI REAS.

NURGAKIVI ETTEVALMISTUS JA PAIGALDUS.

UKSE POOLSE NURGA TEOSTUS.

PRAEAHJU MÄRKIMINE.

SILDAMISLÕIKE MÄRKIMINE JA PAIGALDUS.

PLIIDI PÕHJA ŠHAMOTT PLAADI LIIMIMINE.

PLIIDI JA SOEMÜÜRI LIITUMISPUNKT.

SISEMISE VOODRI LADUMINE.

ŠHAMOTIST SILDAMISLÕIGE.

PRAEAHJU ALL OLEV “KEEL”.

PRAEAHJU PAIGALDUS.

PLIIDI SISU LADUMINE.

ÄÄRERAUA SOBITAMINE.

VIIMASE ŠHAMOTI REA PAIGALDUS.

KOLDE LÕPPLAHENDUS.

UKSE KOHALE ŠHAMOTT PLAAT.

PRAEAHJU KAITSE PLAADID.

ÄÄRERAUA PAIGALDUS.

RIBIPLAADI PAIGALDUS.

TAHMALUUGI PAIGALDUS.

TARVIKUTE TUTVUSTUS.

PLIIDI PESEMINE.

RAUA OSA ÕLITAMINE.