VIDEOKURSUS: REELIKA SOEMÜÜR (2020)


RÕHTLÕÕRI LAGI JA LANGEVATE LÕÕRIDE PÕHI.

LANGEVATE LÕÕRIDE PÕHJA PEITMINE MÜÜRITISES.

LÕÕRIDE JAOTAMINE.

TAHMALUUKIDE JAOTAMINE.

TAHMALUUKIDE ÜMBER KIVIDE ÜMARDAMINE. SIIBRITE PAIGALDUS.